mirandaBeste leden,

Het bestuur van bowlingvereniging Tilburg heeft mij gevraagd om vertrouwenscontactpersoon (‘VCP’) te worden voor onze vereniging. Graag wil ik jullie hier wat over mezelf vertellen en uitleg geven wat een vertrouwenscontactpersoon precies inhoudt en kan betekenen voor de vereniging.

Mijn naam is Miranda Dingenouts, ik ben 61 jaar en getrouwd met Fred. Ik heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik ben 32 uur werkzaam als secretaresse in de forensische zorg. We wonen in Breda en zijn al 6 jaar lid bij Bowlingvereniging Tilburg. Ik bowl zelf ongeveer al weer 22 jaar maar heb in mijn jeugd ook aan bowlen gedaan. Mijn andere hobby’s buiten het bowlen zijn creatief bezig zijn met kaarten, puzzelen, lezen en zingen.

Graag wil ik jullie uitleg geven over wat een vertrouwenscontactpersoon doet voor een vereniging.

Ten eerste heb ik een cursus gevolgd via de gemeente Tilburg in samenwerking met het NOC*NSF. Dat is de sportbond voor de georganiseerde sport in Nederland. Ik, de vertrouwenscontactpersoon, ben het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Ik fungeer als eerste opvang voor leden (bowlers, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ik bied een luisterend oor, geef raad en verwijs door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseer en stimuleer ik de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Ten tweede je melding wordt als je dat wilt anoniem behandeld. Je kan je vraag, vermoeden, melding en klacht kwijt bij mij en ik zal advies geven waar je als je er onderling niet uitkomt je kan melden om zaken op te lossen. Meestal heb je maar 1 of 2 gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon kan ook advies vragen aan Centrum Veilige Sport Nederland. Bij deze organisatie zijn professionele vertrouwenspersonen in dienst die een opleiding van 4 jaar hebben gehad maar ook andere medewerkers die de contactpersoon advies kunnen geven over wat complexere zaken.

Behalve als het seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Dit moet altijd bij het bestuur gemeld worden en ook bij de politie.

In samenspraak met de betrokkene of de potentiële melder stelt de vertrouwenscontactpersoon een (anoniem) verslag op voor het bestuur van de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon informeert het bestuur proactief over zorgelijke signalen, en verzorgt jaarlijks een rapportage over signalen op hoofdlijnen ten behoeve van een sociaal veilige sportomgeving. Samen met het bestuur werkt een vertrouwenscontactpersoon aan preventie voor een veilige sportomgeving.

Je kan mij aanspreken dan maken we samen een afspraak of bereiken via de website van www.bowlingverenigingtilburg.nl onder kopje organisatie.

Mijn e-mailadres is

Met sportieve groet,
Miranda Dingenouts